JEAN-CLAUDE CHIANALE

Projet/Project

Dessiner le commencement

>

Exposition Dessiner le commencement
Une exposition de Zheng Wenxin, Kang Haitao, Wang Jian, Lei Mingna, Zhang Lei, Yu Aijun, Zhang Jian, Wang Shilong, Liu Jian, Hurxida Kerim, Zhang Quan.
Du 9 juin au 5 juillet 2016. La Galerie épisodique, Paris

 • Conception graphique

  Affiche 120 x 176 cm
  Invitation A5

 • Pour :

  La Galerie épisodique

 • Date :

  2016

Three Columns